เงินเข้าวันไหน? บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2564

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564


1. ได้วงเงินค่าซื้อสินค้าคนละเท่าไร

วงเงินค่าซื้อสินค้าในชีวิตประจำวัน สินค้าเพื่อการเรียนของเยาวชน จากร้านธงฟ้าประชารัฐ วงเงินอยู่ที่ 700 – 800 บาทต่อเดือน เป็นวงเงินเดิม 200 / 300 บาท แล้วแต่บุคคล และได้รับวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท ทั้งนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ผู้มีสิทธิ์คือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

2. ได้วงเงินค่าเดินทางคนละเท่าไร

ค่าเดินทาง ค่ารถโดยสารสาธารณะ รถประจำทาง รถไฟฟ้ารฟม.และ BTS 500 บาท รถบขส. 500 บาท และรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ผู้มีสิทธิ์คือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

3. ได้วงเงินค่าก๊าซหุงต้มคนละเท่าไร

วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อกับร้านที่ร่วมรายการ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ผู้มีสิทธิ์คือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564

4. ได้วงเงินค่าน้ำครัวเรือนละเท่าไร

ค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

ผู้มีสิทธิ์คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

5. ได้วงเงินค่าไฟฟ้าครัวเรือนละเท่าไร

ค่าไฟ 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

ผู้มีสิทธิ์คือ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564

6. ได้เบี้ยความพิการคนละเท่าไร

เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท / เดือน สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

ผู้มีสิทธิ์คือ คนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทางรัฐจะโอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาท ทุกเดือน (เดิม 800 บาทต่อเดือน) และผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทางรัฐจะโอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มอีก 200 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า “สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้แก่กลุ่มที่มีรายได้น้อย นอกจากนี้ยังเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2564 จากการเพิ่มการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการมากขึ้น ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร.0 – 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ”