ฤกษ์ออกรถ ปี 2565 ครบ 12 เดือน เสริมเฮง รวย โชคลาภ

ฤกษ์ออกรถ ปี 2565

ห้ามพลาด … ฤกษ์ออกรถ ปี 2565 ครบทั้ง 12 เดือน ออกวันไหนเฮง ขับขี่ราบรื่น ปลอดภัย มั่งคั่ง ร่ำรวย ชีวิตดีงาม

ฤกษ์ออกรถมงคล เดือนมกราคม 2565/2022

วันเสาร์ 1 มกราคม 2565
วันอาทิตย์ 2 มกราคม 2565
วันพฤหัสบดี 6 มกราคม 2565
วันศุกร์ 7 มกราคม 2565
วันพุธ 12 มกราคม 2565
วันพฤหัสบดี 13 มกราคม 2565
วันศุกร์ 14 มกราคม 2565
วันอาทิตย์ 16 มกราคม 2565
วันศุกร์ 21 มกราคม 2565
วันเสาร์ 22 มกราคม 2565
วันอาทิตย์ 23 มกราคม 2565
วันพฤหัสบดี 27 มกราคม 2565
วันศุกร์ 28 มกราคม 2565
วันอาทิตย์ 30 มกราคม 2565
วันจันทร์ 31 มกราคม 2565

ฤกษ์ออกรถมงคล เดือนกุมภาพันธ์ 2565/2022

วันพฤหัสบดี 3 กุมภาพันธ์ 2565
วันพฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565
วันศุกร์ 11 กุมภาพันธ์ 2565
วันพฤหัสบดี 17 กุมภาพันธ์ 2565
วันเสาร์ 19 กุมภาพันธ์ 2565
วันพฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ 2565
วันจันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2565

ฤกษ์ออกรถมงคล เดือนมีนาคม 2565/2022

วันอาทิตย์ 13 มีนาคม 2565
วันอังคาร 8 มีนาคม 2565
วันพุธ 16 มีนาคม 2565
วันพฤหัสบดี 17 มีนาคม 2565
วันพฤหัสบดี 17 มีนาคม 2565
วันศุกร์ 18 มีนาคม 2565
วันอาทิตย์ 27 มีนาคม 2565

ฤกษ์ออกรถมงคล เดือนเมษายน 2565/2022

วันจันทร์ 4 เมษายน 2565
วันอังคาร 5 เมษายน 2565
วันพุธ 13 เมษายน 2565
วันพุธ 13 เมษายน 2565
วันเสาร์ 15 เมษายน 2565

ฤกษ์ออกรถมงคล เดือนพฤษภาคม 2565/2022

วันพุธ 11 พฤษภาคม 2565
วันพฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565
วันพุธ 18 พฤษภาคม 2565
วันศุกร์ 20 พฤษภาคม 2565
วันอังคาร 24 พฤษภาคม 2565
วันพุธ 25 พฤษภาคม 2565
วันเสาร์ 28 พฤษภาคม 2565
วันอาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2565

ฤกษ์ออกรถมงคล เดือนมิถุนายน 2565/2022

วันพุธ 1 มิถุนายน 2565
วันจันทร์ 6 มิถุนายน 2565
วันศุกร์ 10 มิถุนายน 2565
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565
วันพฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565
วันศุกร์ 24 มิถุนายน 2565
วันเสาร์ 25 มิถุนายน 2565
วันอังคาร 28 มิถุนายน 2565
วันเสาร์ 25 มิถุนายน 2565

ฤกษ์ออกรถมงคล เดือนกรกฎาคม 2565/2022

วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2565
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม 2565
วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565
วันอังคาร 12 กรกฎาคม 2565
วันพุธ 13 กรกฎาคม 2565
วันเสาร์ 16 กรกฎาคม 2565
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม 2565
วันศุกร์ 29 กรกฎาคม 2565
วันอาทิตย์ 31 กรกฎาคม 2565

ฤกษ์ออกรถมงคล เดือนสิงหาคม 2565/2022

วันอังคาร 2 สิงหาคม 2565
วันศุกร์ 5 สิงหาคม 2565
วันอังคาร 9 สิงหาคม 2565
วันพุธ 10 สิงหาคม 2565
วันศุกร์ 11 สิงหาคม 2565
วันศุกร์ 12 สิงหาคม 2565
วันอาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565
วันศุกร์ 19 สิงหาคม 2565
วันพุธ 24 สิงหาคม 2565
วันศุกร์ 26 สิงหาคม 2565
วันอาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565
วันจันทร์ 29 สิงหาคม 2565

ฤกษ์ออกรถมงคล เดือนกันยายน 2565/2022

วันจันทร์ 5 กันยายน 2565
วันอังคาร 6 กันยายน 2565
วันพุธ 7 กันยายน 2565
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน 2565
วันเสาร์ 10 กันยายน 2565
วันศุกร์ 16 กันยายน 2565
วันจันทร์ 19 กันยายน 2565
วันเสาร์ 24 กันยายน 2565

ฤกษ์ออกรถมงคล เดือนตุลาคม 2565/2022

วันจันทร์ 3 ตุลาคม 2565
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม 2565
วันอังคาร 4 ตุลาคม 2565
วันพุธ 5 ตุลาคม 2565
วันพุธ 12 ตุลาคม 2565
วันพฤหัสบดี 13 ตุลาคม 2565
วันศุกร์ 14 ตุลาคม 2565
วันอาทิตย์ 16 ตุลาคม 2565
วันศุกร์ 21 ตุลาคม 2565
วันอาทิตย์ 23 ตุลาคม 2565
วันเสาร์ 29 ตุลาคม 2565
วันอาทิตย์ 30 ตุลาคม 2565
วันจันทร์ 31 ตุลาคม 2565

ฤกษ์ออกรถมงคล เดือนพฤศจิกายน 2565/2022

วันจันทร์ 7 พฤศจิกายน 2565
วันพุธ 9 พฤศจิกายน 2565
วันเสาร์ 19 พฤศจิกายน 2565
วันอังคาร 22 พฤศจิกายน 2565
วันเสาร์ 26 พฤศจิกายน 2565
วันจันทร์ 28 พฤศจิกายน 2565

ฤกษ์ออกรถมงคล เดือนธันวาคม 2565/2022

วันอังคาร 6 ธันวาคม 2565
วันพุธ 7 ธันวาคม 2565
วันพุธ 14 ธันวาคม 2565
วันพฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2565
วันศุกร์ 16 ธันวาคม 2565
วันพุธ 21 ธันวาคม 2565
วันศุกร์ 23 ธันวาคม 2565
วันเสาร์ 24 ธันวาคม 2565
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม 2565

หากฤกษ์ออกรถปี 2565 ด้านบนนี้ ตรงกับวันกาลกิณีตามหลักทักษาของท่าน ให้งดออกรถใหม่ในวันดังกล่าว

คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามออกรถวันศุกร์

คนเกิดวันจันทร์ ห้ามออกรถวันอาทิตย์

คนเกิดวันอังคาร ห้ามออกรถวันจันทร์ 

คนเกิดวันพุธกลางวัน ห้ามออกรถวันอังคาร

คนเกิดวันพุธกลางคืน ห้ามออกรถวันพฤหัสบดี 

คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามออกรถวันเสาร์ 

คนเกิดวันศุกร์ ห้ามออกรถวันพุธกลางคืน

คนเกิดวันเสาร์ ห้ามออกรถวันพุธ

หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้ไม่มากก็น้อยนะคะ – ฤกษ์ออกรถ ประจำปี 2565 ฤกษ์ดี วันมงคร่ำรวย ปลอดภัย

คัดสรรโดย กองบรรณาธิการ

ฤกษ์ออกรถ ปี 2565
ฤกษ์ออกรถ ปี 2565

เว็บไซต์ nittayasan.com