The Hierophant ความหมายของไพ่ทาโร่ต์ ไพ่ยิปซี : อ.ป้อง ปฏิมา

ความหมายของไพ่ยิปซ ไพ่ทาโร่ต์ โดย อาจารย์ป้อง ปฏิมา
5. THE HIEROPHANT : ความหมายไพ่ยิปซี

5. The Hierophant

ดาวตัวแทนไพ่ คือ ดาวราศีพฤษภ

The Hierophant เกี่ยวกับการให้คำแนะนำ การเป็นที่พึ่งของคนอื่น การเรียน การอบรม การมีเหตุผล ความรอบคอบ ยึดถือกฎระเบียบ การตัดสินใจโดยยึดหลักความถูกต้อง มีคุณธรรม ความอบอุ่นปลอดภัย ความรู้จริง การชี้นำ ความเป็นผู้ใหญ่ การศึกษาเรียนรู้ ชอบสอน มีธรรมะประจำใจ มีความเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว ชอบเข้าสังคม มีความรู้มาก ชอบศึกษาหาความรู้เสมอ

การงาน The Hierophant จะมีปัญหาจุกจิก มีคนมาวุ่นวายกับงานของคุณ อาชีพที่เหมาะสม คือ ราชการ แพทย์ อาจารย์ ติวเตอร์ โดยทั่วไปหมายถึง การงานราบรื่น เป็นช่วงเวลาก้าวหน้า ผู้ใหญ่ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ มีโอกาสได้เลื่อนขั้น เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง โดยเฉพาะงานด้านวิชาการ และงานที่ต้องใช้ความรู้ หรือใช้ความสามารถเฉพาะทาง จะมีโอกาสได้ไปอบรม สัมมนา ไปศึกษาต่อ

การเงิน จะวางแผนการเงินใหม่ จะมีรายได้มาจากความรู้ ความสามารถ มีรายได้มั่นคง มีผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน ได้เงินจากการทำงานที่ถูกต้อง มีเงินใช้ไม่ขาดมือ อาจมีคนมาขอความช่วยเหลือ

ความรัก The Hierophant แต่งงานช้า คู่ครองสูงวัยกว่า คนโสด ต้องใช้ชีวิตคนเดียวต่อไปก่อน หรืออาจจะมีคนอายุมากกว่ามาชอบ คนมีคู่ เป็นช่วงจะได้พูดคุยกันว่าจะอยู่หรือจะไปแบบมีเหตุผล เข้าใจในสถานการณ์ของกันและกัน แต่ถ้าไม่มีปัญหากันก็จะเป็นช่วงที่จะวางแผนแต่งงานอยู่กินกัน เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคง มีเหตุมีผล ไม่ได้หวือหวาหรือโรแมนติก

สุขภาพ The Hierophant ให้ระมัดระวังระบบการย่อย ท้องอืด ท้องเฟ้อ แต่จะหายดีในที่สุด

ไพ่กลับหัว The Hierophant การละเมิด การละเลย ไม่ทำตามข้อตกลง ผิดจารีต ผิดประเพณี เกิดการไม่สนใจ ไม่เข้าใจแนวคิดของคู่กรณี ฝ่ายตรงข้าม มักเอาตัวเองเป็นที่ศูนย์กลาง สำหรับคู่ครอง เกิดปัญหาไม่ทำตามสัญญา ซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหา


ภาพประกอบ Luxury life photo created by freepik – www.freepik.com

เว็บไซต์ nittayasan.com

ขอบคุณการสนับสนุนจาก https://tubtab.com/