The Hermit ความหมายของไพ่ทาโร่ต์ ไพ่ยิปซี : อ.ป้อง ปฏิมา

ความหมายของไพ่ยิปซ ไพ่ทาโร่ต์ โดย อาจารย์ป้อง ปฏิมา
9. THE HERMIT : ความหมายไพ่ยิปซี

9. The Hermit

ดาวตัวแทนไพ่ คือ ดาวราศีกันย์

The Hermit เกี่ยวกับการออกมาจากสถานการณ์บางอย่าง การทำสิ่งต่าง ๆ การใช้ชีวิตตามลำพัง ชีวิตที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ การหลบออกมาจากปัญหา การมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน มีคนชี้แนะแนวทาง หรือเกี่ยวกับความเหงา ความโดดเดี่ยว ถูกทอดทิ้ง ต้องช่วยตัวเอง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน การเดินทางไปอยู่ในสงบเงียบ สันโดษ เป็นช่วงเวลาของการศึกษาหาความรู้ แล้วใช้ชีวิตที่ราบเรียบ ให้ความสำคัญกับโลกภายใน การทบทวนตัวเองอย่างลึกซึ้ง หรือกำลังศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งทางโลกและทางธรรม

การงาน The Hermit งานโครงการระยะยาว อาชีพที่ถูกจริต นักบวช พระ ชี แพทย์ อาจารย์ นักเขียน นักวิชาการ เน้นทำงานคนเดียว การงานราบรื่น ใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้ เพื่อทำผลงานให้ดีขึ้น มุ่งสร้างความก้าวหน้าในอนาคต หรือไปทำงานเพื่อสังคม เพื่อโลก เพื่อมวลมนุษย์

การเงิน The Hermit ได้เงินจากความรู้ ความชำนาญ พอมีพอกิน มีเงินใช้จ่ายตามสมควร ใช้จ่ายแบบประหยัด ใช้เงินแบบพอเพียง

ความรัก The Hermit รู้สึกเหงา หรือได้แต่งงานตอนแก่ คนโสด ไม่ค่อยออกสังคม ทำให้เจอคนถูกใจได้ยาก หรือไม่ค่อยมีใครเข้ามา เพราะมัวแต่เก็บตัว ถ้าจะเจอคนที่พอไปได้ต้องเน้นแก่กว่ามาก ๆ หน่อย คนมีคู่ มักห่างเหิน ไม่เลิกกัน แต่อยู่ใครอยู่มัน ต่างคนต่างกิน แยกกันนอน ไม่ค่อยมีเพศสัมพันธ์กัน หรือไม่มีเลย

สุขภาพ The Hermit อาจเป็นโรคซึมเศร้า อ่อนเพลีย ขาดการออกกำลังกาย มีปัญหาเกี่ยวกับสายตา

ไพ่กลับหัว The Hermit ค้นหาคำตอบไม่ได้ หาทางออกไม่เจอ มองไม่เห็นทางแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ อยากหาทางออกหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นอยู่


ภาพประกอบ Luxury life photo created by freepik – www.freepik.com

เว็บไซต์ nittayasan.com

ขอบคุณการสนับสนุนจากเว็บไซต์ https://tubtab.com/