เงินเฟ้อคืออะไร ข้อดีและข้อเสีย อัพเดทล่าสุด

เงินเฟ้อ

เงินเฟ้อ คือ สภาวะที่ราคาสินค้าทั่วไปเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง

สินค้าต่าง ๆ มีปริมาณเท่าเดิมแต่ราคาขยับสูงขึ้น หรือกล่าวอีกอย่างว่า เงินมีเท่าเดิม แต่ได้สินค้าปริมาณลดน้อยลงนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ด้านบวก คือ ถ้าเงินเฟ้ออ่อน ๆ ประมาณ 5% แบบนี้ถือว่าปกติ ไม่มีผลเสีย กลับกันดีตรงช่วยทำให้เศรษฐกิจถูกกระตุ้น จะมีการจ้างงาน การซื้อขาย การผลิตเพิ่ม เศรษฐกิจจะเติบโตและขยายตัว แต่ถ้าเฟ้อมาก เฟ้อขั้นรุนแรง จะทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประมาณมากกว่า 20% ต่อปี จะทำให้พลังการซื้อของผู้คนลดลงมากหรือหายไปเลย คนจะตกงานจำนวนมาก เช่น สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ขนาดข้าราชการยังถูกปลดออกกันมากมาย ผู้คนนุ่งกางเกงขาด ๆ ปะก้น ยาแพง มีขายแต่ในตลาดมืด คนยากจนเกิดขึ้นทุกหัวระแหง

สรุปว่า เงินเฟ้อ ถ้าเฟ้ออย่างเหมาะสม จะทำให้เศรษฐกิจเติบโต คนมีเงินมากขึ้น การผลิต การจ้างก็เพิ่มตาม ผู้คนหน้าใสยิ้มแย้ม เพราะมีกินมีใช้

เงินเฟ้อคืออะไร
เงินเฟ้อ Background vector created by brgfx – www.freepik.com

สนับสนุนข้อมูลโดย ycbd.website


เว็บไซต์ nittayasan.com