ติดต่อ-สอบถาม เว็บไซต์ nittayasan.com

สนใจลงโฆษณา ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือเรื่องอื่น ๆ

กรุณาติดต่อทาง E-mail : [email protected]

หน้าแรกเศรษฐกิจประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลออนไลน์ กับ TIPINSURE อัพเดทล่าสุด

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลออนไลน์ กับ TIPINSURE อัพเดทล่าสุด

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลออนไลน์กับ TIPINSURE ดีอย่างไร ?

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเป็นประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราไม่อาจคาดคิด สามารถเกิดขึ้นกับใครเวลาไหนก็ได้ แน่นอนว่า การเกิดอุบัติเหตุย่อมนำมาซึ่งความเสียหายและค่าใช้จ่ายจำนวนมาก หากต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล หลายกรณีรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต การทำประกันภัยอุบัติเหตุจจึงเป็นการบริหารความเสี่ยงที่คุ้มค่ามาก เพราะเสียเงินเริ่มต้นแค่หลักร้อยเท่านั้น โดยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลออนไลน์กับ TIPINSURE มีแผนความคุ้มครองที่ครอบคลุมครบถ้วนแล้ว เมื่อซื้อประกันอุบัติเหตุออนไลน์ กับ TIPINSURE.COM ก็จะได้เบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายปีเริ่มต้นเพียง 870 บาทต่อปีเท่านั้น เช็กราคาทันที

TIPINSURE – จุดเด่นของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล TIP PA Plus

  • ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุดถึง 1,000 บาทต่อวัน และสูงสุดถึง 365 วันต่ออุบัติเหตุ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน ผู้ทำประกันจึงไม่ต้องกังวลเรื่องขาดรายได้เลย

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล TIP PA Plus (ทิพยพีเอพลัส) จึงเป็นแผนประกันที่เหมาะกับผู้ที่มีรายได้ไม่ประจำ สามารถตัดปัญหาเรื่องความกังวลว่าจะขาดรายได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุอย่างกะทันหัน รวมไปถึงพนักงานทั่วไป และบุคคลที่ประกอบอาชีพอื่น ๆ เนื่องจากการเดินทางไปทำงานย่อมสามารถเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน การเลือกประกัน TIP PA Plus (ทิพยพีเอพลัส) จึงเหมาะกับทุกคน เช็กราคาทันที

TIPINSURE – จุดเด่นของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล PA TIP Lady

  • ค่ารักษาพยาบาลและค่าศัลยกรรม สูงสุด 100,000 บาท และ ค่าทันตกรรม สูงสุด 10,000 บาท
  • ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 500 บาท/วัน สูงสุด30วัน
  • เสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท

PA TIP Lady (พีเอทิพยเลดี้) เป็นประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและเงินชดเชยอื่น ๆ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และที่พิเศษสุดคือ ความคุ้มครองทั้งเรื่องศัลยกรรมและทันตกรรมจากอุบัติเหตุด้วย ทำให้ผู้ทำประกันสบายใจหายห่วงในเรื่องความงามไปได้เลย เพราะจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี PA TIP Lady (พีเอทิพยเลดี้) จึงเป็นแผนประกันที่เหมาะกับผู้ที่ห่วงความสวยงาม เหมาะกับทั้งวัยทำงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการวงเงินความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากกว่า เช็กราคาทันที

ความคุ้มครอง TIPINSURE ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) จะช่วยคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุนั้นตามทุนประกันภัยที่คุณเลือก

ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) TIPINSURE.COM

TIPINSURE – ค่าชดเชยรายได้

บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำหรับผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวใน สูงสุด 1,000 บาทต่อวัน (สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุ) กรณีเกิดอุบัติเหตุทั่วไป กรณีการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์


TIPINSURE – ค่าปลงศพ

บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำหรับค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย สูงสุด 20,000 บาทต่อปี


TIPINSURE – ค่ารักษาพยาบาล

บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำหรับค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง กรณีเกิดอุบัติเหตุทั่วไป กรณีการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยครอบคลุมค่าศัลยกรรมที่จำเป็นทางการแพทย์


TIPINSURE – เสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร

บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ ซึ่งขยายความคุ้มครอง กรณีการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุด 1,000,000 บาทต่อปี


TIPINSURE – ค่าศัลยกรรม

บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำหรับค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ โดยครอบคลุมค่าศัลยกรรมที่จำเป็นทางการแพทย์ เพื่อกลับสู่สภาพเดิมมากที่สุด ตามความเห็นของแพทย์ กรณีเกิดอุบัติเหตุทั่วไป กรณีถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยค่าศัลยกรรมจะใช้วงเงินร่วมกับวงเงินค่ารักษาพยาบาล รวมกันสูงสุด 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง


TIPINSURE – ค่าทันตกรรมจากอุบัติเหตุ

บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำหรับค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ที่ทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลสำหรับ
– การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน ที่ได้เกิดขึ้นภายหลัง 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
– การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์สูงสุด 10,000 บาทต่อครั้ง สูงสุด 30 ครั้งต่อปี


หมายเหตุ

-TIPINSURE ความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรศึกษาก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

-TIPINSURE เบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือก

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลออนไลน์ TIP PA
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลออนไลน์ TIP PA

สนับสนุนข้อมูลโดย ycbd.website


เว็บไซต์ nittayasan.com

กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการhttps://nittayasan.com
กองบรรณาธิการของ nittayasan.com เกิดขึ้นจากการรวมตัวของศิลปิน นักเขียน นักเดินทาง นักกิน หมอดู นักข่าว ช่างภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อมาใช้เวลาสร้างสรรค์คอนเทนต์ในแบบที่ nittayasan.com ต้องการ เพียงคุณเข้ามาอ่าน พวกเราก็ยินดีแล้ว

เรื่องล่าสุด

error: Content is protected !!