ติดต่อ-สอบถาม เว็บไซต์ nittayasan.com

สนใจลงโฆษณา ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือเรื่องอื่น ๆ

กรุณาติดต่อทาง E-mail : [email protected]

หน้าแรกเรื่องอื่น ๆพายุเข้าไทย ส.ค.-ก.ย. คาดเจอพายุหมุน 2 ลูก ภาคเหนือ-อีสาน

พายุเข้าไทย ส.ค.-ก.ย. คาดเจอพายุหมุน 2 ลูก ภาคเหนือ-อีสาน

เตือน – กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2565 โดยคาดการณ์จะมีพายุเข้าในช่วงเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2565 และจะเป็นพายุหมุนเขตร้อน ได้แก่ ดีเปรสชั่น โซนร้อน และไต้ฝุ่น สำหรับในช่วงฤดูฝนปี 2565 นี้ คาดว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อน เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจำนวน 2 ลูก โดยมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

<a href="https://www.freepik.com/free-photo/rain-outside-windows-villa_2441313.htm#query=rain&position=11&from_view=search">Image by Kireyonok_Yuliya</a> on Freepik
พายุเข้าไทย ส.ค.-ก.ย. Image by Kireyonok_Yuliya on Freepik

พายุเข้าไทย ส.ค.- ก.ย. 2565 คาดเจอพายุหมุน 2 ลูก ภาคเหนือ-อีสาน

ภาคเหนือ เดือนสิงหาคมและกันยายน คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 237 และ 222 มิลลิเมตร ตามลำดับ) ส่วนเดือนตุลาคม ปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าปกติร้อยละ 20 (ค่าปกติ 117 มิลลิเมตร)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนสิงหาคมและกันยายน คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 276 และ 256 มิลลิเมตรตามล้าดับ)ส่วนเดือนตุลาคมปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าปกตริ้อยละ 20 (ค่าปกติ 105 มิลลิเมตร)

ภาคกลาง เดือนสิงหาคม คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 5 (ค่าปกติ 173 มิลลิเมตร) ส่วนเดือนกันยายน ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 238 มิลลิเมตร) ส้าหรับเดือนตุลาคม ปริมาณฝน รวมจะมากกว่าค่าปกตร้อยละ 20(ค่าปกติ 183 มิลลิเมตร)

ภาคตะวันออก เดือนสิงหาคม คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 5 (ค่าปกติ 285 มิลลิเมตร) ส่วนเดือนกันยายน ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 353 มิลลิเมตร) ส้าหรับเดือนตุลาคม ปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าปกตร้อยละ 20(ค่าปกติ 219 มิลลิเมตร)

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) เดือนสิงหาคม คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 131 มิลลิเมตร) ส่วนเดือนกันยายน ปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 5 (ค่าปกติ 147 มิลลิเมตร) สำหรับ เดือนตุลาคมปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าปกตริ้อยละ10(ค่าปกติ254มิลลิเมตร)

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งทะเลอันดามัน) เดือนสิงหาคมและกันยายน คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่า ค่าปกตร้อยละ 5(ค่าปกติ 419 และ 426 มิลลิเมตรตามล้าดับ)ส้าหรับเดือนตุลาคมปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่า ปกตริ้อยละ 10(ค่าปกติ 370 มิลลิเมตร)

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เดือนสิงหาคมและกันยายน คาดว่า ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 212 และ 326 มิลลิเมตรตามลำดับ) ส่วนเดือนตุลาคมปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าปกตริ้อยละ 20(ค่าปกติ 289 มิลลิเมตร)

ข้อมูลจาก  : กรมอุตุนิยมวิทยา


เว็บไซต์ nittayasan.com

กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการhttps://nittayasan.com
กองบรรณาธิการของ nittayasan.com เกิดขึ้นจากการรวมตัวของศิลปิน นักเขียน นักเดินทาง นักกิน หมอดู นักข่าว ช่างภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อมาใช้เวลาสร้างสรรค์คอนเทนต์ในแบบที่ nittayasan.com ต้องการ เพียงคุณเข้ามาอ่าน พวกเราก็ยินดีแล้ว

เรื่องล่าสุด

error: Content is protected !!