วันสุนัขโลกหรือวันสุนัขแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 สิงหาคมของทุกปี

26 สิงหาคม วันสุนัขแห่งชาติ หรือวันสุนัขโลก

วันสุนัขโลกหรือวันสุนัขแห่งชาติ หรือ International Dog Day ตรงกับวันที่ 26 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้กับสุนัขทุกตัวบนโลกนี้ ผู้เป็นเพื่อนแท้ของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ

จุดเริ่มต้นของวันสุนัขแห่งชาติ หรือวันสุนัขโลก

วันสุนัขโลกหรือวันสุนัขแห่งชาติ เริ่มมีขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพ.ศ. 2547 โดย คอลลีน เพจ (Colleen Paige) ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยงเป็นผู้ตั้งวันนี้ขึ้นมา เพื่อให้คนรักสุนัขทุกคนได้ร่วมกันเฉลิมฉลองให้กับสุนัขของตน พร้อมทั้งตระหนักถึงความเสียสละของบรรดาน้องหมา ที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือมนุษย์มาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นงานยาก งานเสี่ยง งานขอแรง งานฟรี งานลำบากลำบน งานสารพัดนั่นแหละ อย่างเช่นการค้นหาระเบิด ตรวจค้นยาเสพติด เฝ้าฝูงแกะ จูงคนตาบอด เฝ้าสวนทุเรียน และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ วันสุนัขโลก ยังเป็นวันที่ต่อต้านการกำจัดและทอดทิ้งสุนัข รวมถึงต่อต้านการทารุณกรรมสุนัขด้วย เข้าใจตรงกันนะมนุษย์

วันสุนัขโลกหรือวันสุนัขแห่งชาติ -Toy Poodle On Grassy Field. Image by Freepik

เว็บไซต์ nittayasan.com