เช็คด่วน เติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ให้คนไทย

เช็คด่วน เติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ให้คนไทย

พรรคเพื่อไทย ชูความคิด “หยิบเงินในโลกยุคใหม่ใส่มือประชาชน” เสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ “ใช้จ่ายใกล้บ้านด้วยกระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet)” โดยใครบ้างที่จะได้รับเงินดิจิทัล ถูกกำหนดชัดเจน ไว้ว่า คนไทยทุกคนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป จะได้ ‘กระเป๋าเงินดิจิทัล’ (Digital Wallet) และมีรายละเอียดอื่นๆ เช่น

เงินดิจิทัลมีอายุใช้จ่าย 6 เดือน

ใช้จับจ่ายค่าสินค้าและบริการที่จำเป็นในการดำรงชีวิต แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือทางแห่งความเสื่อมตั้งหลักศาสนาพุทธ เช่น ยาเสพติด การพนัน หวยเถื่อน แต่สลากกินแบ่งรัฐบาลจะได้รับยกเว้นหรือไม่ต้องรอการยืนยันอีกครั้งก่อน และยังกำหนดให้เงินดิจิทัล 10,000 บาทนี้ ไม่สามารถซื้อของบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ และชำระหนี้ไม่ได้ด้วย

ร้านค้าสามารถนำเงินดิจิทัลมาแลกเป็นเงินบาทได้กับธนาคารในโครงการตามกำหนด

ก่อนอื่นประชาชนต้องเข้าใจว่า กระเป๋าเงินดิจิทัล คือ เหรียญ หรือคูปอง หรือสิทธิการใช้เงิน ซึ่งไม่ใช่ คริปโตเคอร์เรนซี และทางพรรคเพื่อไทยได้ขอให้ประชาชนเข้าใจต่อไปว่า เงินดิจิทัลของพรรคเพื่อไทย ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น และเหรียญไม่มีราคาขึ้นลง ทุกเหรียญดิจิทัลจะมีค่าเท่าเงินบาทเสมอ เงินดิจิทัล 1 หมื่นบาทที่มอบให้นั้นมีค่าเท่ากับเงินสดจำนวน 10,000 บาท และกระเป๋าเงินดิจิทัลใช้ระบบ Blockchain ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ผู้ควบคุมกระเป๋าเงินดิจิทัลจะรู้เส้นทางการเงินทุกอย่าง ไม่ว่จะทำธุรกรรม ต้นทางและปลายทางใครคือรู้ผู้รับเงิน รู้ผู้จ่ายเงิน

นโยบายสวัสดิการการเงินเรื่องต่าง ๆ

บัตรคนจน ซึ่งเป็นชื่อเรียกกันเล่น ๆ ในหมู่ชาวบ้านระดับรากหญ้า จริง ๆ คือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เรื่องนี้พรรคเพื่อไทยยัยืนยันว่าจะไม่ยกเลิกบัตรคนจนอย่างแน่นอน ขอให้ผู้ได้รับสิทธิใช้กันอย่างสบายใจได้

พรรคเพื่อไทยยังได้แจ้งต่อไปด้วยว่า ทุกบาทที่ประชาชนรากหญ้าใช้ซื้อใช้กินจะทำให้ระบบการเงินภายในประเทศไทยหมุนไปและสร้างรายได้คือภาษีให้แก่ประเทศ จากนั้นรัฐบาลก็จะนำเงินภาษีนั้นมาบำรุงพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตดีกว่าสมัย 8 ปีที่ผ่านมา สรุปสั้น ๆ ว่า ระยะสั้นนโยบายนี้ช่วยเพิ่มเงินในระบบ ส่วนในระยะยาวจะสร้างระบบการเงินใหม่ และทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลาง FinTech ของภูมิภาคนี้