การนับราศีแบบไทยหรือการนับราศีแบบตะวันตก ล่าสุด

ดวงรายเดือน 12 ราศี Designed by pikisuperstar / Freepik

การนับราศีแบบไทย หรือแบ่งราศีแบบตะวันออก และ การนับราศีแบบตะวันตก หรือแบ่งราศีแบบสากล

การนับหรือการแบ่งราศีนั้น มีวิธีการแบ่งใหญ่ ๆ อยู่ 2 ระบบ คือ นับราศีแบบไทย ซึ่งเผยแพร่มาจากอินเดียโบราณ ก่อนจะแพร่หลายสู่ประเทศทางตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย เป็นการแบ่งที่อาศัยการมองดูดาวจริงบนท้องฟ้ามาหลายพันปี และ นับราศีแบบตะวันตก ซึ่งเป็นแบบสากล หรือระบบของฝรั่งชาวตะวันตกนิยมใช้กัน ซึ่งไม่ได้มองดูดาวจริงบนท้องฟ้า แต่ใช้การคำนวณแทน

การจะนำระบบไหนมาใช้ก็ขึ้นอยู่กับตำรา ความเชื่อ ความเคยชิน ของโหร ของหมอดู และผู้ดูดวงชะตาทั่วไป ทางที่เหมาะคือ ควรรู้ว่าธาตุแท้ ตัวตน นิสัยใจคอของตัวเองเป็นชาวราศีอะไร ด้วยการผูกดวงดูลัคนาราศีเกิด จะได้รับความถูกต้องมากที่สุด แล้วนำไปใช้อ่านคำทำนายเพื่อความแม่นยำต่อไป

นับราศีแบบไทย นับแบบตะวันออก สายพราหมณ์ อินเดีย เริ่มนับจากกลางเดือน

 • ราศีมังกร (มกร) Capricorn 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์
 • ราศีกุมภ์ Aquarius 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม
 • ราศีมีน Pisces 15 มีนาคม – 12 เมษายน
 • ราศีเมษ Aries  13 เมษายน – 14 พฤษภาคม
 • ราศีพฤษก Taurus  15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน
 • ราศีเมถุน (มิถุน) Gemini  15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม
 • ราศีกรกฎ Cancer 16 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม
 • ราศีสิงห์ Leo 17 สิงหาคม – 16 กันยายน
 • ราศีกันยVirgo 17 กันยายน – 16 ตุลาคม
 • ราศีตุลย์ Libra 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน
 • ราศีพิจิก Scorpio 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม
 • ราศีธนู Sagittarius 16 ธันวาคม – 14 มกราคม

นับราศีแบบตะวันตก นับแบบสากล เริ่มนับวันที่ 21-23 ของเดือน

 • ราศีมังกร (มกร) Capricorn 22 ธันวาคม – 20 มกราคม
 • ราศีกุมภ์ Aquarius 21 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์
 • ราศีมีน Pisces 20 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม
 • ราศีเมษ Aries 21 มีนาคม – 20 เมษายน
 • ราศีพฤษภ Taurus  21 เมษายน – 20 พฤษภาคม
 • ราศีเมถุน (มิถุน) Gemini 21 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน
 • ราศีกรกฎ Cancer 22 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม
 • ราศีสิงห์ Leo 24 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม
 • ราศีกันย์ Virgo 24 สิงหาคม – 23 กันยายน
 • ราศีตุลย์ Libra 24 กันยายน – 23 ตุลาคม
 • ราศีพิจิก Scorpio 24 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน
 • ราศีธนู Sagittarius 23 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม

หมายเหตุ การนับราศีแบบไทย และการนับราศีแบบตะวันตก หรือการแบ่งราศีแบบสากล แบบฝรั่ง แบบตะวันตก ฯลฯ วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดราศีนั้น อาจมีความคลาดเคลื่อนได้เล็กน้อย จากการคำนวณในแต่ละตำรา แต่ละทฤษฎี แต่ละความเชื่อในท้องถิ่น และขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของครูผู้สอนโหราศาสตร์ด้วย

โดย ฝ่ายโหราศาสตร์ nittayasan.com

***ดูลัคนาด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ

การนับราศีแบบไทย และ การนับราศีแบบตะวันตก 12 ราศี
การนับราศีแบบไทย และ การนับราศีแบบตะวันตก 12 ราศี ขอบคุณภาพประกอบจาก www.freepik.com vectorszodiac-symbols’Zodiac symbols vector created by pikisuperstar – www.freepik.com

หรือตรวจสอบจากข้อมูลด้านล่างนี้ได้เหมือนเช่นกัน

เช็คลัคนาราศีเวลาเกิดทั้ง 12 ง่าย ๆ ด้วยตนเอง

ลัคนาราศีมังกร

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 07.00-09.00 น.

ลัคนาราศีกุมภ์

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 09.00-11.00 น.

ลัคนาราศีมีน

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 11.00-13.00 น.

ลัคนาราศีเมษ

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 13.00-15.00 น.

ลัคนาราศีพฤษภ

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 15.00-17.00 น.

ลัคนาราศีเมถุน

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 01.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 17.00-19.00 น.

ลัคนาราศีกรกฎ

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 19.00-21.00 น.

ลัคนาราศีสิงห์

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 21.00-23.00 น.

ลัคนาราศีกันย์

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 23.00-01.00 น.

ลัคนาราศีตุลย์

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 01.00-03.00 น.

ลัคนาราศีพิจิก

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 03.00-05.00 น.

ลัคนาราศีธนู

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 05.00-07.00 น.

ขอบคุณภาพประกอบจาก Aries vector created by freepik – www.freepik.com และการสนับสนุนจากเว็บไซต์ thaitarot.click สนับสนุนข้อมูลอย่างเป็นทางการโดย ycbd.website


เว็บไซต์ nittayasan.com

ใส่ความเห็น