ทำนายฝัน หมวด ช.

ทำนายความฝัน

ฝันเห็น ช้อนกินข้าว หรือ ชามอาหาร

ทำนายว่า จะได้ลาภเป็นสัตว์สองเท้า จะมีสัตว์เลี้ยงเข้าบ้าน หรือจะตั้งครรถ์ การงานจะก้าวหน้า มีการพัฒนา ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง

เลขนำโชค ได้แก่ 7 8 4 0 9

ฝันเห็น ชฏา

ทำนายว่า จะมีโชคลาภต่าง ๆ เข้ามาในชีวิต โดยเฉพาะเรื่องการงาน มีความก้าวหน้าดีขึ้น มีชื่อเสียง เกียรติยศ

เลขนำโชค ได้แก่ 1 9 7 4

ฝันเห็น ชัยชนะของตนเอง หรือพวกตน

ทำนายว่า ชีวิตจะดีขึ้น การงานพัฒนา เจริญก้าวหน้า หยิบจับทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ

เลขนำโชค ได้แก่ 2 6 5 8

ฝันเห็น ชะนี

ทำนายว่า คู่ครอง คนรัก จะเอาใจออกห่าง หรือไปมีความสัมพันธ์ลับ ๆ กับคนอื่น หรือคู่ครอง คนรัก จะทำให้เสียชื่อเสียง