ทำนายฝัน หมวด ถ.

ทำนายความฝัน

ฝันเห็นถนน

ทายว่า จะได้ลาภ มีโชคดีในเรื่องต่าง ๆ โชคลาภจะมาจากแดนไกล สิ่งที่ปรารถนาจะสมหวัง

เลขนำโชค ได้แก่ 2 – 7 – 8

ฝันเห็นถังน้ำ

ทายว่า สิ่งที่ปรารถนาจะเป็นผลสำเร็จ จะมีโชคลาภแต่จะได้รับเพียงเล็กน้อย

เลขนำโชค ได้แก่ 0 – 3 – 6 – 7 – 9

ฝันเห็นถาด

ทายว่า จะได้รับข่าวดี ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง การงานก้าว มีโชคลาภตามวาสนา

เลขนำโชค ได้แก่ 0 – 1 – 5 – 9