15. THE DEVIL ไพ่ปีศาจ ความหมายไพ่ยิปซี: แม่หมอติ่งน้อย

ความหมายไพ่ยิปซี ไพ่ทาโร่ต์ : แม่หมอติ่งน้อย
15. THE DEVIL : ความหมายไพ่ยิปซี
15. THE DEVIL : ความหมายไพ่ยิปซี

15. THE DEVIL ไพ่ปีศาจ 

ความหมายโดยรวม THE DEVIL ความสุดโต่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การยึดติดกับวัตถุ การยึดความพอใจของตัวเองเป็นหลัก เอาแต่ใจ เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่

การงาน : ทำงานมาก เก่ง ทุ่มเททำงานจนไม่สนใจเรื่องอื่น งานกำลังติดพัน ระวังโดนเอาเปรียบ โดนโกง จากความโลภและไม่รอบคอบของตนเอง การเดินทางผิดอาจทำให้เสียหายได้

การเงิน : หาเงินเก่ง ได้เงินมาแบบลับ ๆ ใช้จ่ายเงินตามใจตัวเอง จ่ายเงินไปกับเรื่องกิน เที่ยว หรือการพนัน ได้เงินมากก็ใช้มาก

ความรัก : คนโสด มีคนเข้ามาทำให้หวั่นไหว มีแรงดึงดูดระหว่างกัน รักคนที่มีเจ้าของแล้ว ความรักที่ต้องแอบซ่อน คนมีคู่ เป็นช่วงที่มีความหวาดระแวง หึงหวง การมีปัญหารักซ้อน คบซ้อน ต้องแย่งชิง ความสัมพันธ์ที่ทำให้วุ่นวายใจ ไม่มีความสุข

สุขภาพ : เจ็บป่วยจากการไม่ดูแลตัวเอง จากกิจวัตรที่ไม่ดี แต่เลิกทำไม่ได้

โชคลาภ : ไม่โดดเด่น

โดย แม่หมอติ่งน้อย

The Fool, The Magician, The High Priestess, The Empress, The Emperor, The Hierophant, The Lovers, The Chariot, The Strength, The Hermit, The Wheel of Fortune, Justice, The Hanged Man, Death, Temperance, The Devil, The Tower, The Star, The Moon, The Sun, Judgement, The world

ใส่ความเห็น