17. THE STAR ไพ่ดวงดาว ความหมายไพ่ยิปซี: แม่หมอติ่งน้อย

ความหมายไพ่ยิปซี ไพ่ทาโร่ต์ : แม่หมอติ่งน้อย
17. THE STAR : ความหมายไพ่ยิปซี
17. THE STAR : ความหมายไพ่ยิปซี

17. THE STAR ไพ่ดวงดาว

ความหมายโดยรวม THE STAR การเริ่มต้นใหม่ ความหวัง การมองโลกในแง่ดี ความสุขสบาย ความสงบ สันโดษ พื้นฐานชีวิตไม่ลำบาก

การงาน : เป็นช่วงหยุดพักผ่อน รู้สึกสบาย ๆ กับการเตรียมงาน การวางแผนงาน มีโครงการใหม่ ๆ เข้ามา แต่ยังไม่ได้ลงมือทำอย่างจริงจัง อาจจะเป็นช่วงลาหยุดพักผ่อน

การเงิน : มีรายได้เข้ามาเรื่อย ๆ ได้รับข่าวดีเรื่องเงิน มีเกณฑ์เสียเงินก้อนไปกับที่อยู่อาศัย มีเงินใช้ไม่ขาดมือ

ความรัก : คนโสด เป็นช่วงรักสันโดษ ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวาย จะอยู่ในโลกส่วนตัว และมีความสุขดี คนมีคู่ มีความสุขที่ได้อยู่กับตัวเอง ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันกับคนรัก เป็นช่วงที่กำลังทบทวนความสัมพันธ์ว่าจะอยู่หรือไป เริ่มมีระยะห่างระหว่างกัน

สุขภาพ : อาจมีอาการป่วยเล็กน้อย กินยาก็หาย

โชคลาภ : มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภ

โดย แม่หมอติ่งน้อย

The Fool, The Magician, The High Priestess, The Empress, The Emperor, The Hierophant, The Lovers, The Chariot, The Strength, The Hermit, The Wheel of Fortune, Justice, The Hanged Man, Death, Temperance, The Devil, The Tower, The Star, The Moon, The Sun, Judgement, The world

ใส่ความเห็น