หน้าแรกแท็กกินเจ

Tag: กินเจ

ข้อห้ามในการกินเจ และสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลบุญดีที่สุด

การกินเจอยู่คู่เมืองไทยมานานแล้วในหมู่คนไทยเชื้อสายจีน ภายหลังจึงมีคนไทยเชื้อสายอื่น ๆ นิยมกินเจด้วย เพื่อความเป็นสิริมงคล และถือว่าได้บุญด้วย เนื่องจากกินแต่ผัก ผลไม้ งดกินเนื้อสัตว์ รวมถึงงดเครื่องปรุงรสบางอย่างด้วยช่วงเวลาเทศกาลกินเจเทศกาลกินเจตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน ซึ่งตรงกับเดือน 11 หรือ เดือนตุลาคมของไทย ตามปฏิทินสากล...

Popular posts

My favorites

You cannot copy content of this page