หน้าแรกแท็กจริยธรรมตำรวจไทย

Tag: จริยธรรมตำรวจไทย

ประมวลจริยธรรมตำรวจรวม 7 ข้อ แบบอย่างข้าราชการที่ดี

จริยธรรมตำรวจไทยออกมาใช้งานแล้วราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประมวลจริยธรรมตํารวจ รวมทั้งหมด 7 ข้อ ต้องซื่อสัตย์สุจริต ห้ามแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ไม่คบหาหรือสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติเมื่อวานนี้ (1 กันยายน 2564 ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการตํารวจ พ.ศ. 2564 ซึ่งลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี...

Popular posts

My favorites

You cannot copy content of this page