หน้าแรกแท็กบัตรประชาชน

Tag: บัตรประชาชน

เช็กสิทธิ์ด่วน! เตรียมใช้บัตรประชาชนแทนบัตรคนจนในต้นปีหน้า

เตรียมเฮ ถ้าคุณจน คุณได้รับสิทธิ์นั้นนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เผยหลังการประชุม คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ว่า การใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้ บัตรประจำตัวประชาชน แบบสมาร์ทการ์ด แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เพื่อทำให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับความสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ อีกครั้ง เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าเป้ามากที่สุด เบื้องต้นได้กำหนดเกณฑ์รายได้ของครอบครัวที่จะนำมาคำนวณสิทธิ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 200,000...

Popular posts

My favorites

You cannot copy content of this page