หน้าแรกแท็กTHE HIEROPHANT

Tag: THE HIEROPHANT

THE HIEROPHANT ไพ่สังฆราช ความหมายไพ่ทาโรต์ ไพ่ยิปซี หมายเลข 5

ไพ่ทาโรต์ THE HIEROPHANT ไพ่สังฆราช ความหมายโดยรวม การให้คำแนะนำ การเป็นที่พึ่งของคนอื่น การเรียน การอบรม การมีเหตุผล รอบคอบ ยึดถือกฎระเบียบ การตัดสินใจโดยยึดหลักความถูกต้อง มีคุณธรรมเรื่องการงาน : การงานราบรื่น เป็นช่วงเวลาที่มีความก้าวหน้า ผู้ใหญ่ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ มีโอกาสได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง โดยเฉพาะงานด้านวิชาการ และงานที่ต้องใช้ความรู้ ใช้ความสามารถเฉพาะทาง การไปอบรม...

Popular posts

My favorites

You cannot copy content of this page