บัตรคนจนรับเงินเพิ่มอีกคนละ 200 บาท นาน 2 เดือน 2565

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

ผู้ถือบัตรคนจนไชโยโห่ฮิ้ว ครม. อนุมัติงบประมาณ วงเงินรวม 6,227.71 ล้านบาท สำหรับบัตรคนจนและกลุ่มเปราะบาง เพื่ออัดฉีดเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรคนจนหรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 วงเงิน 5,336.8304 ล้านบาท และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 3 กรอบวงเงิน 890.8816 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาให้แก่กลุ่มผู้มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 200 บาท/คน เป็นระยะเวลานาน 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนถึง 31 ตุลาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 400 บาทต่อคน เพื่อให้ประชาชนยากจนและผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือกลุ่มเปราะบาง สามารถอยู่ได้ในภาวะวิกฤติที่ข้าวของแพงหูฉี่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลชุดนี้

ทั้งนี้ รูปแบบการดำเนินการโครงการฯ จะเป็นการเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า และร้านค้าหรือผู้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 จำนวน 200 บาทต่อคนเป็นระยะเวลา 2 เดือนรวมทั้งสิ้น 400 บาทต่อคน ถือว่าเป็นการทิ้งทวนในปีงบประมาณนี้ ปีงบประมาณหน้าค่อยว่ากันใหม่

รายละเอียดสำหรับการเพิ่มเงินช่วยเหลือเยียวยา ดังนี้คือ โครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 กรอบวงเงิน  5,336 ล้านบาท โดยจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  13 ล้าน และ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 3 วงเงิน 890 ล้านบาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายจำนวน 2 ล้านกว่าคน

บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เว็บไซต์ nittayasan.com